Προδημοσίευση-Διαβούλευση 4 νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Α. Χαρίτση, η προδημοσίευση τεσσάρων (4) προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προδημοσίευση εχει ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων.


Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που προδημοσιεύθηκαν είναι τα εξής:
  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεννημένων πριν το 1991 συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος, αναμένεται να ενισχυθούν 2200 πτυχιούχοι για την πραγματοποίηση επενδύσεων προϋπολογισμού 5.000 με 25.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά το 100% της επένδυσης.
  • Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων. Προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ και αφορά επενδύσεις έως 60.000 ευρώ για το 100% της επένδυσης. Στοχεύει σε αξιοποίηση από 2.500 επιχειρήσεις.
  • Αναβάθμιση επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε νέες αγορές , με έμφαση στην εξωστρέφεια, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ και αφορά έως 1800 επιχειρήσεις.
  • Ενίσχυση των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ που αφορά επενδύσεις από 15.000-150.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση έως 700 επιχειρήσεων.
Λοιπές Σημαντικές πληροφορίες:
  • Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι και ένα μήνα μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης (από 12 Οκτωβρίου 2015 έως 12 Νοεμβρίου 2015).
  • Όταν πραγματοποιηθεί η οριστική προκήρυξη του κάθε προγράμματος, η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) θα περιέχει τους τελικούς όρους και προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά. Θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr.
  • Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
  • Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί κάποιου είδους αίτηση.
  • Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Οι παρούσες Προδημοσιεύσεις δεν δημιουργούν καμμία δέσμευση ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και ως προς την διαχειριστική αρχή του ΕΠΑνΕΚ, η οποία διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στις παρούσες.
Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου παρέχει δωρεάν Ενημέρωση καθημερινά από τις 09.30 έως τις 17.30. Εφόσον προκηρυχθεί επισήμως κάποιο από τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, δύναται να υπάρξει πλήρης και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλέφωνα 2810823002 και 2811754652 (info@keh.gr).
Σύνοψη_Προδημοσίευση_Δράσεων

Προδημοσίευση Δράσης ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Προδημοσίευση Δράσης_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
(νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις) 

Προδημοσίευση Δράσης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(υφιστάμενες επιχειρήσεις)

Προδημοσίευση Δράσης_ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(υφιστάμενες επιχειρήσεις)