Αναπτυξιακός: Διπλασιάζεται στα 300 εκατ. ευρώ η ενίσχυση για 256 επενδυτικά σχέδια

Ενίσχυση με 300 εκατ. ευρώ στη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, προβλέπει ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Διπλασιάζονται τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα - Α’ Κύκλος» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς, τα συνολικά κονδύλια - επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές- ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στην προκήρυξη του Α' Κύκλου.

Νέα εξοικονομώ για αντλίες θερμότητας, ψυγεία και φούρνους

Τα δύο προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που «τρέχουν» για επιχειρήσεις.

Μέχρι τις 15 Απριλίου θα παραμείνουν ανοιχτές οι πλατφόρμες για τα δύο προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για το «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» και το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα».

Το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ ήταν αρχικά για υποβολή αιτήσεων, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Με την τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Απριλίου 2024, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr.

Το πρόγραμμα, στο οποίο η αξιολόγηση γίνει με τη μέθοδο First in- First out, απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 10.000 ευρώ και το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση δαπάνης Εξοπλισμού, της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού), της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης (έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού για υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης, π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας και έως 30% για εξοπλισμό ηλιακής θέρμανσης, π.χ. θερμοσίφωνας κλπ), της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου – έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού).

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη των δαπανών που θα γίνουν για τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, καλύπτονται με όρια το 25% του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνες εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.) έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση με το όριο να είναι έως 400 € ανά ΠΕΑ στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων).
 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

     Ξεκινά από σήμερα, 22 Φεβρουαρίου 2024, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.
    Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.
    Tο πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31η.12.2023.
    Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ενισχύονται με σκοπό την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Σ’ αυτόν συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, αλλά και συστήματα ηλιακής θέρμανσης, αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων κ.λπ. Παράλληλα, καλύπτονται δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, π.χ. το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, ο ενεργειακός έλεγχος, κ.ά.
    Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10.000 ευρώ.
    Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/ από 22/2/2024 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Σημειώνεται πως θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

 

Ο νέος Κανονισμός de minimis από 1.1.2024 - Στα 300.000 ευρώ η ενίσχυση

     Στις 13 Δεκεμβρίου του 2023 είχαμε τη δημοσίευση του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
    Με τον Κανονισμό αυξάνεται από 01-01-2024 το ανώτατο όριο για το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση ανά κράτος μέλος κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 3 ετών, σε 300.000 ευρώ. Το εν λόγω ανώτατο όριο αντικατοπτρίζει τον πληθωρισμό που σημειώθηκε από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και τις εκτιμώμενες εξελίξεις κατά την περίοδο ισχύος του νέου κανονισμού. 

Αναπτυξιακός Νόμος: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη χρηματοδότηση επενδύσεων

    Σαρωτικές αλλαγές έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα στον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ αποτελεί τα βασικότερο «εργαλείο» για την χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.
Στόχος του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα είναι η επαναβιομηχάνιση της χώρας και προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζεται ο νέος Αναπτυξιακός ο οποίος θα δώσει, μεταξύ άλλων, έμφαση στην παραγωγή και στην μεταποίηση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μέσα από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο θα δοθεί έμφαση σε 5 κρίσιμους τομείς:

  • Στον τομέα παραγωγής για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης
  • Στον τομέα μεταποίησης στρατηγικών και κρίσιμων πρώτων υλών
  • Στον τομέα ναυπηγείων-βιομηχανία παραγωγής εξοπλισμού πλοίων και οχημάτων
  • Στον τομέα Μεταποίησης Τροφίμων
  • Στην Κλωστουφαντουργία

Υπογραφή απόφασης για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε απόφαση για τη δημοσίευση δύο νέων δράσεων ενίσχυσης νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι εξής δράσεις:

1. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (190.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

2. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση.ΕΣΠΑ: Επιδότηση 50% και για τις νέες επιχειρήσεις… όπως παλιά

Να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση με λεφτά μισά – μισά από το κράτος και τους ίδιους θα έχουν την ευκαιρία -και πάλι μετά από μια πενταετία- χιλιάδες νέοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Με προσωπικό κεφάλαιο 20.000, 50.000 ή 100.000 ευρώ και επιχορήγηση άλλα τόσα, θα μπορέσουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Για πρώτη φορά μετά το 2018, έρχονται προγράμματα ΕΣΠΑ για νέους επιχειρηματίες και καινούργιες επιχειρήσεις και ξενοδοχεία.

Άμεσα, μέσα στον Νοέμβριο, ανοίγει παράθυρο για στήριξη δημιουργίας νέων τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και για νεοσύστατες επιχειρήσεις από νέους που έχουν ένα μικρό επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο θα λάβει 45%-50% επιχορήγηση. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού σχεδίου της κυβέρνησης και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και των 80 δισ. ευρώ που θα πάρει η χώρα μας έως το 2029.

Οπως εξηγεί ο κ. Παπαθανάσης, στο «business stories» «βασική στόχευση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Μέσα από ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Και έτσι, νέες και νέοι μπορούν να βρουν δουλειά, συμπολίτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Για να μπορέσουμε όμως να επενδύσουμε τα περίπου 80 δισ. συνολικά που θα διατεθούν στη χώρα μας έως το 2029 (ή και πάνω από 80 δισ., αν υπολογίσει κανείς τα 36 δισ. με το νέο ΕΣΠΑ, τα 26 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάνω από 18 δισ. ευρώ από το ταμείο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μαζί με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – ΕΠΑ) θα πρέπει να διευρύνουμε την περίμετρο των επιχειρήσεων που μπορούν να επιχειρήσουν αναπτυξιακά, αλλά και να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Ενας τρόπος είναι η διεύρυνση της περιμέτρου αυτής μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπου εκεί στηρίζουμε και ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγυοδοτούμενο και επιχορηγούμενο δάνειο αξιοποιώντας ταυτόχρονα ένα νέο εργαλείο (Know Your Customer) για να μπορέσουμε να προεγκρίνουμε τις αιτήσεις, έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, καθότι έχουμε παρατηρήσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να μεγεθύνουμε την περίμετρο των επιχειρήσεων, δηλαδή να στηρίξουμε νέους συμπολίτες μας να δημιουργήσουν καινούριες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα τρέξουν δύο προγράμματα για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το ένα πρόγραμμα θα αφορά τουριστικά καταλύματα και το δεύτερο πρόγραμμα γενική επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να δοκιμάσουν να ξεκινήσουν ένα επαγγελματικό σχέδιο, στο οποίο θα πάρουν έως 50% επιχορήγηση, εξηγεί ο κ. Παπαθανάσης.

Τι χρηματοδοτείται

Η προδημοσίευση για τα δύο νέα προγράμματα αυτά είναι από χθες βράδυ πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 21-27.antagonistikotita.gr/category/prodimosieuseis. Θα τρέχουν παράλληλα το τελευταίο δίμηνο του έτους. Θα διατεθούν συνολικά 350 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για τουριστικές ή και άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες, εφόσον έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέσα στο 2023, βρίσκονται υπό σύσταση ή θα συστήσουν μέσα στη χρονιά.

Με κωδικούς Taxisnet, όλοι οι ενδιαφερόμενοι (και όχι μόνο οι λογιστές και οι οικονομικοί σύμβουλοι) θα μπαίνουν στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (opske.gr) για να κάνουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης. Στην ίδια πλατφόρμα τρέχουν ήδη ο Πράσινος και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Η περίμετρος των δικαιούχων θα καθορίζεται από συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ο κατάλογος των οποίων θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο και θα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένος. Εμφαση θα δοθεί στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Οι τελικές λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές με την προκήρυξη των δράσεων, ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου να κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ στον τομέα του τουρισμού ή από 40.000 έως 400.000 ευρώ στον τομέα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Ετσι, για παράδειγμα, ένας νέος οδοντίατρος που χρειάζεται ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα 40.000 ευρώ για να ανοίξει το ιατρείο του, θα είναι επιλέξιμος και με την επιδότηση που θα πάρει το κόστος του θα μειωθεί στο μισό!
Ποιοι προηγούνται, ποιοι αποκλείονται

Σε σύγκριση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος από Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και ΕΣΠΑ (έως το 2018 τουλάχιστον, όπου δίνονταν κατά κόρον χρηματοδοτήσεις 40% και άνω για νεοσύστατες επιχειρήσεις), το νέο πρόγραμμα θα έχει πιο ευρωπαϊκά και αυστηρά κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας, της ωριμότητας και της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να καταθέσει ο υποψήφιος δικαιούχος την πρόταση για δημιουργία της δικής του επιχείρησης.

Για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο προγράμματα, με έναν μόνο ΚΑΔ και σε μία μόνο περιφέρεια της χώρας. Στο ξενοδοχειακό / τουριστικό πρόγραμμα νέων επιχειρήσεων θα χρηματοδοτείται η δημιουργία για ξενοδοχεία 4 αστέρων και άνω με τουλάχιστον 12 κλίνες, ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων του Π.Δ. 33/197 ή κάμπινγκ 3 αστέρων και άνω.

Επίσης, καλύπτονται:
Επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες (τουλάχιστον τρεις στο ίδιο σήμα ΜΗΤΕ) ή
ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλινών, κατηγορίας από 4 κλειδιά και άνω.

Δεν αρκεί όμως η απλή δήλωση προθέσεων. Τίθενται αυξημένα κριτήρια διασφάλισης της σοβαρότητας του επενδυτικού σχεδίου και απαιτείται να υπάρχουν ακριβή στοιχεία υλοποίησής του. Θα πρέπει ο υποψήφιος δικαιούχος να ορίσει ξεκάθαρα σε ποια ακριβώς περιοχή ενεργοποιείται εντός της περιφέρειας, την οποία έχει δηλώσει. Και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα ή άλλα στοιχεία.

Για παράδειγμα, αν δηλώσει επαγγελματική έδρα σε συγκεκριμένο ακίνητο, θα πρέπει να εμφανίσει τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο μακροχρόνιας ενοικίασης του χώρου κτλ. Ή αν δηλώσει πως θα οικοδομήσει σε ακίνητο εκτός σχεδίου, να καταθέσει στοιχεία ότι το γήπεδο είναι οικοδομήσιμο. Διαφορετικά, θα αποκλείεται αυτομάτως και δεν θα αξιολογείται καν η πρόταση.

Κρίσιμο είναι επίσης ο υποψήφιος να μπορεί να καλύψει το 50% της επένδυσης με δικά του κεφάλαια. Αν δηλαδή κάποιος ζητάει επιχορήγηση, π.χ. 100.000 ευρώ, θα πρέπει να προκύπτει (από βεβαιώσεις ή συμφωνητικό με τράπεζα κ.λπ.) ότι διαθέτει και ο ίδιος κεφάλαιο 100.000 ευρώ ή εξασφαλισμένο δάνειο, που θα καλύπτει το ποσό έως το ύψος της ιδίας συμμετοχής. Διαφορετικά, ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται.

Δικλίδες όπως αυτές, θα διασφαλίσουν ότι δεν θα ενταχθούν σχέδια που τελικά μπορεί να μείνουν στα χαρτιά, αποκλείοντας μάλιστα και άλλα που θα είχαν τα εχέγγυα να υλοποιηθούν αν δεν έμεναν εκτός της λίστας των δικαιούχων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ακριβώς επειδή αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις, δεν θα θέτουν περιορισμό ως προς τις θέσεις εργασίας, όπως ισχύει σε αντίστοιχα προγράμματα για τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Δίνεται δηλαδή η ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να εκκινήσουν με προσωπική ατομική εργασία, ακόμα κι αν δεν διαθέτουν άμεσα κάποιον αριθμό εργαζομένων σε αυτές. Ωστόσο, σχεδιάζεται και να μπορεί να λάβει και επιπλέον επιχορήγηση κάθε επιχείρηση που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τις οποίες θα διατηρήσει και την επόμενη χρονιά, υπερβαίνοντας έτσι ίσως τελικά η επιδότηση και το 50%. 

2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

    Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- εκατόν τρεις (103) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.
    Ειδικότερα, εξήντα οκτώ (68) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 991.227,28 € κρίνονται ως επιλέξιμες και τριάντα πέντε (35) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 990.439,97 € απορρίπτονται.
    Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: 21 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση της Ευρώπης στην κατά κεφαλήν ενίσχυση από κοινοτικούς πόρους, μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, με το οικονομικό επιτελείο να επισημαίνει πως το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 περιλαμβάνει προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται 8 ταμειακά προγράμματα αξίας 17,6 δισ. ευρώ και 13 Περιφερειακά Προγράμματα ύψους 8,1 δισ. ευρώ.

Ποιο αναλυτικά ο καταμερισμός γίνεται ως εξής:

Ανταγωνιστικότητα
Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
Μεταφορές
Πολιτική Προστασία
Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα
Περιφερειακά Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Αξίζει να σημειωθεί πως το οικονομικό επιτελείο αναφέρθηκε και στην πορεία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τον κ. Παπαθανάση να εκτιμά ότι «με την ολοκλήρωση του προγράμματος στις 31 Δεκεμβρίου θα έχουμε απορροφήσει το 100%» των κονδυλίων.

«Είναι επιπρόσθετοι φόροι που καταφέραμε και πήραμε, πέραν των 20 δισ. ευρώ που ήταν το αρχικό πρόγραμμα 2014-2020» συμπλήρωσε και τόνισε πως σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει παίξει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια σαν ένας πυλώνας στήριξης των επιχειρήσεων με πολλά χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της ΕΕ στην αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και υπήρξε τριπλασιασμός των απορροφήσεων. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση εντάξεων σε 4,7 δισ. ευρώ ανά έτος, διπλασιασμός των ετήσιων συμβατοποιήσεων.

Σημειώνεται πως όσον αφορά στις επιχορηγήσεις προς ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων και για κεφάλαιο κίνησης:Ενισχύθηκαν συνολικά 336.615 επιχειρήσεις.
Δόθηκαν επιχορηγήσεις ύψους6,735 δισ. ευρώ
Από 13 Πριφερειακά και 2 Ταμειακά προγράμματα

Όσον αφορά στη ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις, με επενδυτικά δάνεια, δάνεια ανάπτυξης και χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης:Συνολικά 33,753 επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου
Δόθηκαν 8,452 δισ. ευρώ
Με τη μορφή εγγυήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίων, συμμετοχών, υποστηριζόμενων δανείων και δανείων επιμερισμένου ρίσκου.

Έως τις 29 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 παρατείνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων για ΜΜΕ του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ δύο (2) Δράσεις κρατικών ενισχύσεων για υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού προυπολογισμού 30,0 εκατ.ευρώ και για ίδρυση/ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, συνολικού προυπολογισμού 20,0 εκατ.ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 - 2027. Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Δράση 1: Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

Η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, συνολικού ύψους 30.000.000 €. Στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€ 

Δράση 2: Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

Η Δράση με τίτλο «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 -2027, συνολικού ύψους 20.000.000 €. Στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων.

Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€ 

Σκοπός και των δύο Δράσεων είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεις στις επιχορηγούμενες περιοχές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Οι παρούσες Δράσεις στοχεύουν στην υλοποίηση ενεργειών οι οποίες θα αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης, ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

Και στις δύο Δράσεις το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτά ανέρχεται σε 70%. 

Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%. 

Οι Δράσεις αναμένεται να προκηρυχθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Η Προδημοσίευση, η Αναλυτική Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) του Προγράμματος, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΑΜ www.eydam.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του www.efepae.gr και των εταίρων του με Γεωγραφική Αρμοδιότητα τις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Πιο συγκεκριμένα:

α) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ www.kepa-anem.gr
β) για τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων www.diaxeiristiki.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας (E-mail / Τηλέφωνο):
ΕΥΔΑΜ: p.dam@mou.gr / 2160046100
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: info@kepa-anem.gr / 2310480000
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: efd@diaxeiristiki.gr / 2610622711

Αναπτυξιακός: Εκτός ενισχύσεων 450 τουριστικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων

Αν δεν αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα μείνουν εκτός ενισχύσεων 450 από τις 560 αιτήσεις που υποβλήθηκαν - Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 
Εκτός ενισχύσεων του Αναπτυξιακού αναμένεται να μείνουν τέσσερις στις πέντε τουριστικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων λόγω της εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με την αγορά να έχει απευθύνει επιστολές στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την αύξηση των πόρων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών επενδύσεων» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4210 Β’ 9 Αυγούστου 2022 ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ.
 
Για το θέμα έχουν στείλει επιστολές, μεταξύ άλλων, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης και όπως αναφέρεται, αν δεν αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα μείνουν εκτός ενισχύσεων 450 από τις 560 αιτήσεις που υποβλήθηκαν.
Αντίστοιχο θέμα αντιμετωπίζει και το καθεστώς της μεταποίησης όπου πάνω από το 50% των αιτήσεων κινδυνεύει να μείνει εκτός ενισχύσεων (σ.σ. σχετική επιστολή έχει απευθύνει στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων).