Η εταιρεία

Προφίλ:Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου αποτελεί ένα κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα το Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Στοχεύει στην βελτίωση, στην αναδιάρθρωση, στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη των δυναμικών επιχειρήσεων του τόπου, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα αντίληψης και της προσαρμογής στα δεδομένα του συνεχούς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος - τοπικού και παγκόσμιου. Παρέχοντας διαρκή και συνεχή ενημέρωση, πρωτεύον σκοπός είναι η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους επιχειρηματικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές ιδιαιτερότητες του τόπου, και εξατομικεύοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των επενδυτικών προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα το πρότυπο γραφείο μελετών δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την ένταξή τους σε αναπτυξιακά (Κοινοτικά) Προγράμματα επιχορηγήσεων. Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου αποτελεί το βασικό μέσο και το κύριο όργανο για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιδιώκουν να ενταχθούν επιτυχώς στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και διατάξεις των ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Η συμβουλευτική δεν περιορίζεται μόνο σε απλές υπηρεσίες μελετών, αλλά προπάντων υπάρχει ένα επιπρόσθετο όφελος, με ουσιαστική στήριξη προς τον εκάστοτε επιχειρηματία, με διάρκεια και με μια ολοκληρωμένη βάση για την προετοιμασία στο μέλλον, προσθέτοντας έτσι, ουσιαστικά οφέλη για τους πελάτες μας. 

Τι μας διακρίνει:-Συνεχής ενημέρωση και έγκυρη-έγκαιρη πληροφόρηση-Αξιοπιστία και αξιοκρατία για μακροχρόνια συνεργασία-Υπευθυνότητα και Εγκυρότητα-Συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα-Βελτίωση επιχειρήσεων με γνώμονα την πραγματικότητα (τοπική και παγκόσμια)-Ουσιαστική στήριξη στους επιχειρησιακούς τομείς-Προγραμματισμός διαδικασιών και άρτια οργάνωση για συνεχής βελτίωση

Στόχος μας είναι:
-Η παροχή συμβουλών σε επιχειρησιακό επίπεδο (επιχορηγήσεις, χρηματοδότησεις)
-Η στενή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς για τη δημιουργία και παροχή νέων υπηρεσιών.
-Η συνεχής παρακολούθηση του περιβάλλοντος  με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.