ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 

 

 

 

 

 

Κέντρο Επενδύσεων

Τηλ.: 2810823002
Τηλ2.: 2108028330
Fax: 2818101281
Email: info@keh.gr

Site: www.keh.gr

⬢ Ηράκλειο Κρήτης / Χανιόπορτα
Μάχης Κρήτης 3 ΤΚ 71303,
Ηράκλειο Κρήτης (1ος όροφος)

⬢ Μαρούσι Αττικής
Πεντέλης 2 & Λ. Κηφισίας 148 ΤΚ 15126,
Μαρούσι Αττικής (2ος όροφος)