Έργα

Το επενδυτικό κέντρο αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα που παρέχουν επιχορηγήσεις μέσω του τέταρτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης (Ε Σ Π Α 2007-2013) όπως για παράδειγμα Αναπτυξιακός Νόμος, ΠέΠ - Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Ενισχύσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πράσινες Επενδύσεις, Προγράμματα Νεανικής - Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Ψηφιακές Ενισχύσεις, κά. Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Επιχορηγούμενα Έργα από τους Πελάτες μας:

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004:

Αντικείμενο: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού».
Τόπος Εγκατάστασης: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Συνολικό Κόστος € 430.000,00
Κρατική επιχορήγηση 40% (172.000,0 €) 

Αντικείμενο: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας αλουμινίου & σιδήρου».
Συνολικό Κόστος: € 3.450.000,00:€
Κρατική επιχορήγηση 44% (1.518.000,0 €)
Τόπος Εγκατάστασης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Αντικείμενο: Ίδρυση Εσταυλισμένης Κάθετης Αιγοπροβατοτροφικής Μονάδας».
Συνολικό Κόστος: € 990.000,00
Κρατική επιχορήγηση 45%: 445.500,0€
Τόπος Εγκατάστασης: ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αντικείμενο: Ίδρυση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας κρεμμυδιού»
Συνολικό Κόστος 350.000,00 €
Κρατική επιχορήγηση 45%: 157.500,00 €
Τόπος Εγκατάστασης: ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Ενίσχυση Επιχειρήσεων Μεταποίησης:

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 78.701,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 51.155,65 €

Ενίσχυση Επιχειρήσεων στον τομέα των Υπηρεσιών:

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Ενοικίαση μοτοποδήλατων
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 59.957,95 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 38.972,67 € 

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 97.269,12 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 63.224,93 €

Ενίσχυση Εμπορικών Επιχειρήσεων:

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΕΜΠΟΡΙΟ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 51.999,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 33.799,35 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΕΜΠΟΡΙΟ - Λιανικό εμπόριο super market
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 53.334,58 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 34.667,48 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΕΜΠΟΡΙΟ - Εμπορικός αντιπρόσωπος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 100.008,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 65.005,20 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΕΜΠΟΡΙΟ - Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 65.100,85 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 42.315,55 €

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων:

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 88.033,83 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 57.221,99 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 30.397,80 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 19.758,57 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β' κατηγορίας
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 182.207,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 118.434,55 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β' κατηγορίας
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 186.800,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 121.420,00 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β' κατηγορίας
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 167.100,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 108.615,00 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β' κατηγορίας
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 142.000,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 92.300,00 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 65.580,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 42.627,00 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: : 97.216,54€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 63.190,75

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β' κατηγορίας
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 78.385,13 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (65%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 50.950,33 €

Ίδρυση Νέων Επιχειρηματικών Μονάδων:

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 184.425,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (80%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 92.212,50 €

Προγράμματα γυναικείας - νεανικής επιχειρηματικότητας από τον ΟΑΕΔ 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Κρεοπωλείο - Κατεψυγμένα»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Μαλεβυζίου)
Ημερομηνία: 26/7/2010 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Μαλεβυζίου)
Ημερομηνία: 01/09/2010 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Υπηρεσίες Επισκευής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Μαλεβυζίου)
Ημερομηνία: 20/08/2010 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Εμπορίας Εργαλείων Και Εξαρτημάτων Αυτοκινήτων»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Ηρακλείου)
Ημερομηνία: 12/08/2010 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Ηρακλείου)
Ημερομηνία: 04/08/2010 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Μαλεβυζίου)
Ημερομηνία: 14/08/2010 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Κατασκευή Προϊόντων Ανοξείδοτων, Αλουμινίου Και Σιδήρου»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Ηρακλείου)
Ημερομηνία: 19/08/2010 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων»
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης (Δήμος Μαλεβυζίου)
Ημερομηνία: 10/03/2011 

Αντικείμενο: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης «Χονδρικό Εμπόριο Αρωμάτων και Καλλυντικών»
Περιοχή: Χανιά Κρήτης (Δήμος Χανίων)
Ημερομηνία: 10/03/2011 

Είναι αξιοσημείωτο το ποσοστό επιτυχίας (100%) για όλες τις αιτήσεις που έχουν συνταχθεί από το γραφείο μας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο επιχορηγεί τις άνεργες γυναίκες και τους νέους άνεργους με 24.000€ για την έναρξη πρώτης επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Προγράμματα Ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελμάτων: 

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Ιατρικές Υπηρεσίες
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 18.280,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (80%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 14.624,00 € 

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Λογιστικές Υπηρεσίες
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 7.624,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (50%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 3.812,00 € 

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Υπηρεσίες Δικηγόρου
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 7.624,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (80%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 5.000,00 €

Αντικείμενο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Υπηρεσίες Δικηγόρου
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 6.250,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (80%) ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 5.000,00 € 

Η αξιοπιστία του επενδυτικού κέντρου επιβεβαιώνεται συνεχώς καθώς η ποιότητα των υπηρεσιών μας κρίνεται από τα αποτελέσματα και μόνο. Περισσότερα εγκεκριμένα έργα μπορείτε να δείτε εδώ.