ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Έρχονται χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίους καθώς θα ξεκινήσει να τρέχει ο νέος κύκλος του προγράμματος "Ψηφιακά εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)" ενίσχυση και των ατομικών επιχειρήσεων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα τρία προγράμματα της δράσης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Στόχος του δεύτερου κύκλου είναι να ενισχυθεί ψηφιακά ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων μεταξύ αυτών και ατομικών.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος πρόκειται να καλύπτουν κατά βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του πρώτου κύκλου, με κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως:

• Θα ενισχύονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους

• Για την κάλυψη της επιλεξιμότητας αναφορικά με τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, θα λαμβάνεται συμπληρωματικά υπόψη ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα

• Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01/01/2024

• Στις επιλέξιμες δαπάνες θα υπάρχουν συνδυαστικές λύσεις, όπου θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό και λογισμικό ή/και υπηρεσίες Α’ ΚΥΚΛΟΣ Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον πρώτο κύκλο του εν λόγω προγράμματος, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενισχύθηκαν 45.509 δικαιούχοι με συνολικό ποσό της επιχορήγησης που έφτασε τα €92.990.407, δηλαδή το 78,37% της συνολικής εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Ειδικότερα, ενισχύθηκαν 7 στις 10 επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 5 άτομα προσωπικό, ενώ πάνω από το 60% του ποσού της ενίσχυσης δόθηκε στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 250 άτομα. Περίπου το 70% της δημόσιας δαπάνης απορροφήθηκε από τους δικαιούχους σε εφαρμογές για την βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία MME" αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας με προϋπολογισμό που αγγίζει τα €135 εκατ. και απευθύνεται σε περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας επιταγές (vouchers) για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, δίνουν τη δυνατότητα να: • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

• αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)

• ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου

• αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.