Αναπτυξιακός Νόμος: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη χρηματοδότηση επενδύσεων

    Σαρωτικές αλλαγές έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα στον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ αποτελεί τα βασικότερο «εργαλείο» για την χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.
Στόχος του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα είναι η επαναβιομηχάνιση της χώρας και προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζεται ο νέος Αναπτυξιακός ο οποίος θα δώσει, μεταξύ άλλων, έμφαση στην παραγωγή και στην μεταποίηση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μέσα από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο θα δοθεί έμφαση σε 5 κρίσιμους τομείς:

 • Στον τομέα παραγωγής για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης
 • Στον τομέα μεταποίησης στρατηγικών και κρίσιμων πρώτων υλών
 • Στον τομέα ναυπηγείων-βιομηχανία παραγωγής εξοπλισμού πλοίων και οχημάτων
 • Στον τομέα Μεταποίησης Τροφίμων
 • Στην Κλωστουφαντουργία

1) Στον τομέα παραγωγής για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης. Αναλυτικότερα θα δοθεί έμφαση:

 • Στην παραγωγή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, με δεδομένο ότι η Ενέργεια αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς για την ελληνική βιομηχανία.
 • Στην παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων ή του εξοπλισμού από τον οποίο κατασκευάζονται.
 • Στην παραγωγή ανεμογεννητριών ή του εξοπλισμού από τον οποίο κατασκευάζονται
 • Στην παραγωγή εξοπλισμού δέσμευσης άνθρακα. Δηλαδή να παραχθούν συσκευές για να μην εκλύεται ο άνθρακας
 • Στην παραγωγή προϊόντων μέσων τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα
 • Στην παραγωγή μηχανημάτων ανακύκλωσης
 • Στην παραγωγή πρώτων υλών μέσω τεχνολογίας χημικής ανακύκλωσης

2) Στον τομέα μεταποίησης στρατηγικών και κρίσιμων πρώτων υλών όπως είναι το γάλλιο, το νικέλιο και το αλουμίνιο για εξόρυξη, εμπλουτισμό και εξευγενισμό.

3) Στον τομέα ναυπηγείων-βιομηχανία παραγωγής εξοπλισμού πλοίων και οχημάτων. Πρόκειται για έναν κρίσιμο τομέα καθώς θα λαμβάνουν μεγαλύτερη μοριοδότηση οι βιομηχανίες που φτιάχνουν για παράδειγμα εξοπλισμό για πλοία ή αυτοκίνητα.

4) Στον τομέα Μεταποίησης Τροφίμων. Πρόκειται για έναν από τους πιο δυναμικούς και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι τα ελληνικά προϊόντα, που είναι υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, να αποκτήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις και κατά συνέπεια νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, μέσα από την δημιουργία επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων στόχος είναι να αυξηθεί το εξαγωγικό εμπόριο των αγροτοδιατροφικών προϊόντων.

5) Στην κλωστουφαντουργία. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αναμένεται να δώσει ιδιαίτερα έμφαση, στην κλωστοϋφαντουργία, ένα κλάδος που συμβάλει σημαντικά στις εξαγωγές και ευρύτερα στην ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας. Μάλιστα στο παρελθόν η κλωστοϋφαντουργία αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 οι εξαγωγές του κλάδου «ένδυση-κλωστοϋφαντουργία» ανήλθε στα 2,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ρεκόρ 15ετίας. Ωστόσο οι εξαγωγές του συγκεκριμένου κλάδου υπολείπεται σημαντικά από άλλους, όπως είναι για παράδειγμα οι αντίστοιχες των τροφίμων.

Νέα κριτήρια για την μοριοδότηση των επιχειρήσεων

    Για την αξιολόγηση των εταιρειών αναμένεται σύμφωνα πάντα με ασφαλείς πληροφορίες να θεσπιστούν νέα κριτήρια με στόχο να δοθεί κίνητρο σε ορισμένες βιομηχανίες να εκσυγχρονισθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αντίστοιχες που λειτουργούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Προς αυτή την κατεύθυνση στα κριτήρια που θα αυξάνουν την μοριοδότηση των επιχειρήσεων για να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο είναι τα εξής:

 • Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια για δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Στόχος είναι ότι να δοθεί έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να δημιουργηθούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια στόχο έχουν να αναβαθμίσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
 • Κατοχή πατεντών βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι πατέντες αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα που μπορούν να έχουν οι βιομηχανίες, οι οποίες συμβάλουν καθοριστικά στην σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξή τους.
 • Υψηλός δείκτης εξωστρέφειας. Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις έχουν έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Εξάλλου οι εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα στην κυβερνητική στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς η εξωστρέφεια μιας βιομηχανίας θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον Αναπτυξιακό νόμο.
 • Δημοσιευμένες ετήσιες εκθέσεις αειφορίας (ESG). Η υιοθέτηση των αρχών αειφορίας αποτελούν πλέον βασική στρατηγική για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις που εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον, την πράσινη μετάβαση και γενικότερα υλοποιούν προγράμματα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης.
 • Εγκατάσταση επιχειρήσεων σε βιομηχανία πάρκα. Μεταξύ άλλων οι βιομηχανίες που λειτουργούν σε βιομηχανικά πάρκα επιτυγχάνουν σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής μέσω κοινών υποδομών και συστημάτων. Για παράδειγμα διαχειρίζονται με ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο θέματα που αφορούν την ενέργεια και ανακύκλωσης αποβλήτων.
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές. Στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να δοθούν ακόμη πιο ισχυρά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές με στόχο να υπάρξει σημαντική μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με γνώστες του Αναπτυξιακού νόμου, ουσιαστικά οι επιχειρήσεις οι οποίες ήδη έχουν κάνει μια σημαντική πρόοδο σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς θα έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων επιχειρήσεων. Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά τονίζουν είναι εμφανές ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επικεντρωθεί στο τομέα της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι βιομηχανίες που θα στοχεύσουν στις παραπάνω κατηγορίες θα είναι ιδιαιτέρως προνομιούχες όσον αφορά στην ένταξή τους στον Αναπτυξιακό.


Πηγή: www.enikonomia.gr