Εγκρίθηκε ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027

Τέθηκε σε ισχύ ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ίσχυαν στην προηγούμενη περίοδο.

 Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης προσδιορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών

Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.


 
Βόρειο Αιγαίο

70%

60%

50%

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

70%

60%

50%

Κεντρική Μακεδονία

70%

60%

50%

Hπειρος

70%

60%

50%

Δυτική Ελλάδα

70%

60%

50%

Θεσσαλία

70%

60%

50%

Ιόνια Νησιά

60%

50%

40%

Δυτική Μακεδονία

60%

50%

40%

Πελοπόννησος

60%

50%

40%

Κρήτη

60%

50%

40%

Στερεά Ελλάδα

60%

50%

40%

Νότιο Αιγαίο

50%

40%

30%

Αττική

35% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

45% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

25% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

35% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)

15% (Δυτικός Τομέας Αθηνών),

25% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων)