Στους ορκωτούς ο έλεγχος επενδύσεων άνω των 700.000 ευρώ

Στους Ορκωτούς Ελεγκτές περνά ο έλεγχος της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων άνω των 700.000 ευρώ που θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο ο οποίος αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Αυτό, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση, θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων στις 45-60 ημέρες από 110 που είναι σήμερα και 670 ημέρες που ήταν πριν.

Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 700.000 ευρώ ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε τον ορκωτό ελεγκτή είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που ανήκει. Όμως στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες θα υπάρχει πρόβλεψη να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης εντός 45 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τότε η αίτηση θα πηγαίνει στον Ορκωτό Ελεγκτή.

Επίσης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, καταργούνται όλα τα στάδια στον έλεγχο, στην αξιολόγηση καταργείται το στάδιο της πληρότητας το οποίο είναι αυτοματοποιημένο, ενώ το στάδιο της νομιμότητας γίνεται με δήλωση από τα μέλη του μητρώου των αξιολογητών.

Ο νέο Αναπτυξιακός Νόμος, όπως λέει ο αναπληρωτής υπουργός θα αποτελείται από 13 θεματικές ενότητες μέσω των οποίων η Πολιτεία θα μπορέσει να ασκήσει συγκεκριμένη πολιτική.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή του νέου Αναπτυξιακού, σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, είναι ότι το βάρος του νέου Αναπτυξιακού μετακινείται προς την περιφέρεια, όπου αυξάνονται τα ποσοστά στήριξης. Στη Θεσσαλία παραδείγματος χάριν τα ποσοστά ενίσχυσης μέσω του Αναπτυξιακού θα ξεκινούν από το 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πηγαίνουν στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρομεσαίες.
 
Πηγή: Εuro2day.gr