Φορολογικές απαλλαγές 475 εκατ. για επιχειρήσεις για τη δράση «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου

Στα 475 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που θα χορηγηθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής για τα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν το 2018 στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Εκτός των φορολογικών απαλλαγών, όμως, για τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο καθεστώς προβλέπονται και ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Η κατανομή του ποσού των 475 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής για το έτος 2018 προσδιορίστηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού των 475 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα τα 337,25 εκατ. ευρώ κατευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ), που εδρεύει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η οποία αποτελεί την αρμόδια διεύθυνση για την υποδοχή των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή αυτών που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Ως προς τις άλλες διευθύνσεις, τα ποσά της φορολογικής απαλλαγής κατανέμονται ως εξής:
 • Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης): 34.825.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Αττικής: 8.925.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 6.870.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 15.640.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 1.400.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας: 14.240.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 4.645.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου: 1.850.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου: 4.760.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 6.510.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κρήτης: 20.915.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 3.630.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: 923.000 ευρώ.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: 11.917.000 ευρώ.
 • Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου: 700.000 ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2026 θα αντικατασταθεί από ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα αποτελείται από 13 θεματικά-κλαδικά καθεστώτα ενίσχυσης των επενδυτικών επιχειρηματικών σχεδίων. Για τον λόγο αυτό, δεν θα υπάρξουν εκ νέου προκηρύξεις για τα καθεστώτα του ν. 4399/2016. Όσες αιτήσεις ενίσχυσης έχουν υποβληθεί στους προηγούμενους κύκλους προκηρύξεων των καθεστώτων θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν στα κίνητρα, ώστε σταδιακά να κλείσει το «κεφάλαιο» του τρέχοντος αναπτυξιακού νόμου.

Το νέο πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός του μήνα, προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή από το νέο έτος. Για να καταστεί ενεργό, πάντως, θα πρέπει να υπάρξει και ο καθορισμός του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την τροποποίηση του χάρτη, δηλαδή των ποσοστών ενίσχυσης, κερδισμένες θα βγουν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, εν αντιθέσει με τις περιφέρειες σε μετάβαση, οι οποίες θα δουν τα μέγιστα ποσοστά επιδότησης τω επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων τους να περιορίζονται.

Πηγή: naftemporiki.gr