Το «κόλπο» του Άδωνι Γεωργιάδη για να πέσει ζεστό χρήμα στην αγορά – Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός – Φέρνει νέες θέσεις εργασίας

Βελτιώνονται οι συνθήκες προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων

Με µια σειρά νέων νοµοθετικών παρεµβάσεων και πρωτοβουλιών επιχειρεί η κυβέρνηση να βγει µπροστά στην «κούρσα» των ευρωπαϊκών κρατών που στον δρόµο της εξόδου από την κρίση της πανδηµίας προσπαθούν µε κάθε τρόπο να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια και επενδύσεις, για να ανακάµψουν οι «τραυµατισµένες» οικονοµίες τους. Κοµβικό στην προσπάθεια αυτή είναι το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, που θα βγει σε δηµόσια διαβούλευση την προσεχή εβδοµάδα - αλλά δεν είναι το µόνο. Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, έχει εισηγηθεί τροποποιήσεις ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, που αφορούν, πέραν της ονοµασίας της επιτροπής, τη σύνθεσή της, τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων της, καθώς και τη σύσταση µιας ολιγοµελούς επιτροπής κυβερνητικών στελεχών για την υποβοήθηση του έργου της.

Το νοµοσχέδιο για τη στρατηγική εξωστρέφειας και τη µεταρρύθµιση του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) σύντοµα θα κατατεθεί στη Βουλή από τον αρµόδιο υπουργό, Νίκο ∆ένδια, µε τη µετατροπή του ΟΑΕΠ σε Α.Ε., µε µοναδικό µέτοχο το κράτος και µε ταυτόχρονη διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του. Στόχος είναι η δηµιουργία ενός νέου επιχειρησιακού και οργανωτικού µοντέλου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα που, αφενός, θα εφαρµόζει τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και, αφετέρου, θα συµµορφώνεται µε το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τις εξαγωγικές πιστώσεις.

Ο υπουργός Υποδομών, Κ. Καραμανλής, έχει εισηγηθεί τροποποιήσεις για την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος φιλοδοξεί να ρίξει ζεστό χρήµα στην αγορά και να αναθερµάνει γρήγορα την οικονοµία, όπως περιγράφει στα «Π» κυβερνητικός παράγοντας µε γνώση του νοµοσχεδίου που προετοιµάζουν οι Αδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παπαθανάσης. Στόχος είναι η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και η επιτάχυνση διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας για δηµιουργία φιλικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στη χώρα και προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων. Με το νέο νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε πληροφορίες, ενοποιούνται οι διατάξεις για στρατηγικές επενδύσεις σε ένα ενιαίο κείµενο, καθώς οι επενδυτικοί νόµοι πολλές φορές αλληλοκαλύπτονταν και σε άλλα σηµεία αλληλοσυγκρούονταν, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ανάχωµα στην προσπάθεια των υποψήφιων επενδυτών.

Παράλληλα, στις στρατηγικές επενδύσεις συµπεριλαµβάνονται νέες κατηγορίες, όπως οι εµβληµατικές επενδύσεις εξαιρετικής σηµασίας, όσες αφορούν την πράσινη οικονοµία, την καινοτοµία, την ενίσχυση της υγιούς ανταγωνιστικότητας και τοµείς όπως η αγροδιατροφή, η έρευνα και καινοτοµία, η βιοτεχνολογία, η τεχνητή νοηµοσύνη, η διαχείριση απορριµµάτων, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, το cloud computing, αλλά και οι µόνιµες εγκαταστάσεις στούντιο για κινηµατογραφικές παραγωγές. Στο «καλάθι» του νοµοσχεδίου προστίθενται και νέα κίνητρα: επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επιδότηση κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, µε στόχο τη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, αλλά και ρυθµίσεις για την παρακολούθηση των επενδύσεων. Η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι από τους κεντρικούς στόχους και γι’ αυτό ένα µέρος της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα ανατίθεται σε πιστοποιηµένους αξιολογητές, ενώ πιστοποιηµένος ιδιωτικός φορέας ή ιδιωτικός ελεγκτής θα µπορεί να παρακολουθεί την πορεία της επένδυσης. Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, το χρονικό όριο της αξιολόγησης επιχειρείται να µειωθεί θεαµατικά και, από δύο χρόνια που είναι σήµερα, να πάει στους δύο µήνες - από την κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου µέχρι την έγκριση και την υπαγωγή στον αναπτυξιακό ή, φυσικά, την απόρριψη.

Ειδική μέριμνα για να προχωρήσουν τα σχέδια
Στο ίδιο πλαίσιο, της επιτάχυνσης των διαδικασιών, εντάσσεται και η χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης στις ξένες εταιρείες που βρίσκονται στη διαδικασία αυτή. Τέλος, να σηµειωθεί η ειδική µέριµνα για τις περιοχές όπου προχωρά η διαδικασία απολιγνιτοποίησης, οι οποίες εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, µε αυξηµένο ποσοστό επιχορήγησης, κίνητρο που θα δοθεί και για την επαναλειτουργία βιοµηχανικών µονάδων. Τον στόχο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του σχεδίου στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων. «Εχουµε το Ταµείο Ανάκαµψης, που εκτιµούµε ότι θα εγκριθεί εντός του Ιουνίου, το νέο ΕΣΠΑ, όπου έχει γίνει πολύ σηµαντική δουλειά ως προς τον σχεδιασµό από το υπουργείο Ανάπτυξης, και, βέβαια, όλα τα έκτακτα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία ελπίζουµε, πια, ότι φτάνουν προς το τέλος τους και θα πρέπει να οργανώσουµε -και αυτό θέλουµε να κάνουµετην αποσωλήνωση της οικονοµίας από προγράµµατα στήριξης» , είπε ο πρωθυπουργός.

Πήγή : https://www.parapolitika.gr/