Το προφίλ του νέου αναπτυξιακού νόμου

Νέο αναπτυξιακό νόμο έχει στα σκαριά το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βάσει χρονοδιαγράμματος, τέλος Μαΐου αναμένεται να είναι έτοιμο το προσχέδιο, προκειμένου να προωθηθεί για κοινοτική έγκριση.

Οι διαδικασίες για την κατάρτιση της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, π.χ. διαβουλεύσεις με αρμόδιους φορείς, συγγραφή διατάξεων κ.λπ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1 Τρεις σταθερούς κύκλους για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων: Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου, διεκδικώντας την προβλεπόμενη ενίσχυση.

2 Κάθε κύκλος θα έχει τρίμηνη διάρκεια: Κι αυτό, καθώς οι διαδοχικές παρατάσεις έχει διαπιστωθεί πως αποτελούν τροχοπέδη στην έκδοση αποφάσεων ένταξης. Υπενθυμίζεται πως η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που κατατίθενται είναι συγκριτική.

3 Πλήθος καθεστώτων: Ο νέος νόμος θα συστήσει στο επενδυτικό κοινό νέα καθεστώτα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, θα δοθεί έμφαση στη μεταποίηση, στα βιομηχανικά πάρκα, στην έξυπνη εξειδίκευση, στις νέες τεχνολογίες, στην έρευνα και την καινοτομία κ.λπ. Παράλληλα, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός-υποχρέωση της Ελλάδας να προχωρήσει στην πλήρη απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής της μέχρι το 2028. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, δεν αποκλείεται να προκύψουν 6-7 καθεστώτα. Κάτι που θα «κλειδώσει» προσεχώς, αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για την τελική δομή του νόμου.

4 Εφαρμογή από 1.1.2022: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το ερχόμενο έτος. Οταν δηλαδή θα «ενεργοποιηθεί» και ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).


Μέχρι τότε, θα τρέξουν καθεστώτα του παρόντος αναπτυξιακού νόμου, π.χ. «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» κ.λπ., για τα οποία η υποβολή των αιτήσεων θα οριστεί έως τις 31.7.2021. Μάλιστα, τα σχέδια θα έχουν άμεση αξιολόγηση, καθώς θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν «κλείσει» όλες οι αιτήσεις και να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα.

Οδεύοντας προς τον νέο αναπτυξιακό νόμο και με απώτερο σκοπό να ανεβάσει… στροφές η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας εντός του 2021 λαμβάνονται, ήδη, νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες σχετίζονται με την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν σε πιο γρήγορους ελέγχους και κατ’ επέκταση σε ταχύτερες υπαγωγές.

Το μεγάλο «στοίχημα» για τον κ. Παπαθανάση είναι η μείωση του μέσου όρου υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, από τις 670 ημέρες, που είναι σήμερα, ακόμη και στις 60-70 ημέρες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα ταλαιπωρούνται οι επενδυτές από τη γραφειοκρατία και θα μπορούν να υλοποιήσουν άμεσα τα σχέδιά τους.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - Αυξημένα τα ποσοστά στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Στο μεταξύ, ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), ο οποίος λαμβάνεται υπόψη στον αναπτυξιακό νόμο, αλλάζει, με τα ποσοστά του να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα.
Ο ΧΠΕ προσδιορίζει τις περιοχές ενός κράτους-μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτόν, αναφέρεται ανά νομό-Περιφερειακή Ενότητα του τόπου εγκατάστασης ποια είναι η μέγιστη ένταση περιφερειακών, επενδυτικών ενισχύσεων. Με άλλα λόγια, περιγράφεται ποιο είναι το υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση αναλόγως της έδρας και του μεγέθους της.

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Με τα νέα δεδομένα, τα ποσοστά θα διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Τα παραπάνω προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027. Βάσει του νέου πλαισίου, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι αυξημένα στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Παράλληλα, ειδική διάταξη επιτρέπει για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης (όπως αυτές θα περιληφθούν στα σχέδια δίκαιης μετάβασης και θα εγκριθούν από την Επιτροπή) προσαύξηση (10%), επί των ποσοστών που θα τους αντιστοιχούσαν αν δεν αποτελούσαν περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης είναι δυνατόν να επιτευχθούν για τις Περιφέρειες του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, καθώς επίσης της Κρήτης.

Εξέλιξη που εκτιμάται πως θα συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στα νησιά, επιτρέποντας, κατ’ επέκταση, τον περιορισμό της εξάρτησής τους από τους παραδοσιακούς τομείς και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη νέα οικονομία.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος