Εκτακτη ανακοίνωση ΕΦΕΠΑΕ για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στη διάρκεια του COVID – 19

Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και το στόχο μας να μετακυλησθεί ρευστότητα στην αγορά, ο ΕΦΕΠΑΕ απευθύνει πρόταση προς τους δικαιούχους των δράσεων ευθύνης του στο σύνολο της χώρας.

Αγαπητοί δικαιούχοι,

Όπως γνωρίζετε από την 16/3 ανακοίνωσή μας, οι επιτόπιοι έλεγχοι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων έχουν ανασταλεί για λόγους αποτροπής της διάδοσης του ιού COVID – 19. Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και το στόχο μας να μετακυλησθεί ρευστότητα στην αγορά, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες, θέλουμε να σας απευθύνουμε την εξής πρόταση:

Σύμφωνα με τους οδηγούς των δράσεων μπορούμε να καταβάλλουμε μέχρι το 80% της δημόσιας χρηματοδότησης κατόπιν διοικητικού ελέγχου και πιστοποίησης.

Κατά συνέπεια σας προτείνουμε, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες του 80% της δημόσιας χρηματοδότησης, να μας υποβάλλετε αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης με ανώτατο όριο το 80% (προφανώς εξακολουθούν να εξετάζονται και να ικανοποιούνται αιτήματα πιστοποίησης με ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 80%).

Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει την πιστοποίηση κατόπιν διοικητικού ελέγχου και την ταχεία πληρωμή. Δαπάνες υπερβαίνουσες του ορίου του 80% μπορούν να υποβληθούν σε μελλοντικό αίτημά σας για τελικό έλεγχο.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτημα τελικού ελέγχου, οι οποίοι μπορούν – εφόσον το επιθυμούν – να αναιρέσουν το αίτημά τους και να υποβάλλουν αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου – πιστοποίησης με ανώτατο όριο το 80%.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου