Μεγάλη Επιτυχία από το ΚΕΗ στο ΕΣΠΑ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Πτυχιούχων (25.000€ επιχορήγηση)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 3ης (τελευταίας) περιόδου της δράσης Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β Κύκλος (δείτε εδώ).

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου σημείωσε απόλυτα ικανοποιητικά αποτελέσματα και στην 3η (τελευταία) περίοδο υποβολής αιτήσεων. Tα ποσοστά επιτυχίας του γραφείου μας (ενταγμένες προτάσεις) ξεπέρασαν το 80%, όπως συνέβη και στην προηγούμενη (2η) περίοδο υποβολών.

Αναφέρονται ορισμένες Ειδικότητες (Επαγγέλματα) που εγκρίθηκαν στην εν λόγω Δράση, η οποία είχε ποσοστό επιχορήγησης 100% για δαπάνες που έφθαναν έως και τις 25.000 ΕΥΡΩ.

Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Επενδυτικά Έργα από το ΚΕΗ:
 • Δικηγορικό Γραφείο (1η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Επισκευές Υπολογιστών/ Κινητών (1η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (11η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Μηχανικός - Υπηρεσίες Στατικών Μελετών (7η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Νομικές Υπηρεσίες (9η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Λογιστικό Γραφείο (12η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Λογιστικό / Ασφαλιστικό Γραφείο (14η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Παράδοση Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Αγγλικής Φιλολογίας
 • Πολιτικός Μηχανικός (14η θέση στη βαθμολογική κατάταξη)
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Υπηρεσίες Ακτινοφυσικού
 • Υπηρεσίες Διαιτολόγου/ Διατροφολόγου
 • Υπηρεσίες Λογοθεραπείας
 • Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις μας κατέλαβαν ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα ένταξης των υποψήφιων στο εν λόγω επιδοτούμενο πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ποιότητα των υπηρεσίων του γραφείου μας και την διασφάλιση της πιθανής ένταξης σε επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.



Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου, ως σύμβουλοι ένταξης σε ΕΣΠΑ για παραπάνω από μια δεκαετία, παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.