Σύνοψη των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020), τα οποία αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους. Η επιδότηση κυμαίνεται από 40% έως 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, και στο 100% για τις νεοϊδρυθείσες. Συνοπτικά τα 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι αιτήσεις των οποίων θα ξεκινήσουν από τις αρχές Μαρτίου (χωρίς σειρά προτεραιότητας), είναι τα εξής:

 

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

 

1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.


Επιχορηγούνται με 40% ή 50% μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχειακά καταλύματα, καθώς και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης παραλιών, υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων/ συνεδρίων, υπηρεσίες κράτησης, ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες μεταφορών, ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, εκμίσθωσης μεταφορικών μέσων rent a car, θαλάσσιες μεταφορές κτλ. Τα επενδυτικά έργα κυμαίνονται από 15.000 έως 150.000 ΕΥΡΩ.
 

2. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.


Προβλέπεται επιδότηση έως 50% για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης και υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να φτάσει έως 200.000 ΕΥΡΩ. Αναμένεται να εγκριθεί μικρός αριθμός αιτήσεων βάσει του δεδομένου προϋπολογισμού (budget).

 

Νέες Επιχειρήσεις:

 

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα


Ενισχύονται με ποσοστό 100% οι νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες (οι οποίοι δεν έχουν επιδοτηθεί από το 2012 και έπειτα). Δίνεται έμφαση σε καινοτόμα σχέδια που εντάσσονται στη Μεταποίηση (βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιομηχανίες) καθώς και σε συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Τα επενδυτικά έργα κυμαίνονται από 15.000 ΕΥΡΩ έως 60.000 ΕΥΡΩ.

4. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Επιδοτούνται με 100% επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Τα επενδυτικά έργα μπορούν να ανέλθουν από 25.000 ευρώ (περίπτωση ενός ατόμου), ενώ σε περίπτωση 2 ή περισσότερων συμμετεχόντων (συνεργατικά σχήματα) ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 ή και 50.000 ευρώ αντίστοιχα.

Επισυνάπτεται σύντομο έντυπο για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα του Τουρισμού.