Νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα για την Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία (επιδότηση 10.000 ευρώ) για 2.000 νέους ανέργους.

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» στο οποίο θα γίνονται υποβολές αιτήσεων από τις 30/12/2013. Το πρόγραμμα επιδοτεί με 10.000 ΕΥΡΩ για ένα έτος και απευθύνεται σε 2.000 νέους άνεργους, ηλικίας 18 έως 35 ετών, που έκαναν ή που θα κάνουν έναρξη επιχείρησης από τις 16/12/2013 και έπειτα. Επιλέξιμοι είναι και οι άνεργοι που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν, να προχωρήσουν στη συνέχεια σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (εντός 2 μηνών από την έγκριση).
Επιλέξιμα είναι όλα σχεδόν τα είδη επιχειρήσεων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) καθώς και όλες οι μορφές εταιρειών (εκτός από ΑΕ): ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν επιχορηγηθεί από αντίστοιχα προγράμματα επιχειρηματικότητας κατά το παρελθόν, ούτε να έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1.1.2005 και έπειτα, ενώ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) από αναγνωρισμένο αρμόδιο φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πριν την υποβολή της αίτησης:

1. την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την έναρξης της επιχείρησης) 
2. ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
3. παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός αφορά σε πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για 12 μήνες). Ενδεικτικές δαπάνες που επιχορηγούνται περιλαμβάνουν Ενοίκιο, Νομική και λογιστική υποστήριξη, Λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, Τηλεφωνία, Ίντερνετ), Γραφική ύλη, Αποσβέσεις παγίων, Ασφαλιστικές εισφορές, Μισθολογικό και μη κόστος.

Σημαντική Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στην καινοτόμα δραστηριότητα, δηλαδή στα σχέδια, όπου θα υπάρξει εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής. Ενδεικτικά παραδείγματα καινοτομίας αποτελούν τα εξής: 

Νέες μέθοδοι στην παρασκευή προϊόντων/υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες
  • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών 
  • Προϊόντα βιοτεχνολογίας
  • Τεχνολογίες αισθητήρων
  • Προϊόντα παροχής προστασίας στο χρήστη
  • Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης 
  • Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων 
  • Ηλεκτρονικοί κατάλογοι 
  • Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων 
  • Εφαρμογή τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης. 
Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Τα ποσοστά επιτυχίας για αντίστοιχα προγράμματα (Γυναικεία/ Νεανική Επιχειρηματικότητα ΟΑΕΔ) ήταν 100% επιτυχία (12 εγκεκριμένες προτάσεις). Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλέφωνα 2810823002 και 2811754652 (info@keh.gr).