Σημαντική συμβολή του Αναπτυξιακού Νόμου στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος


Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που προέρχονται από την Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τη συμβολή του Αναπτυξιακού Νόμου στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης δηλώνει ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις τολμούν ξανά να προβούν σε επενδύσεις, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ότι το 2014 θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας μετά από 6 χρόνια ύφεσης. 

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο της 2ης περιόδου του 2013, σημειώνουν αύξηση της τάξης του 57,1%, συγκριτικά με τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου του 2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν κατά τη δεύτερη περίοδο του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 842.242.825 ευρώ έναντι του συνολικού προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων της πρώτης περιόδου του 2013, όπου ανήλθε στα 536.014.738 ευρώ.

Η υλοποίηση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων θα έχει ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στη συνολικότερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης καθώς αυξάνονται σημαντικά οι θέσεις εργασίας.

Στις παραπάνω βελτιώσεις συμβάλλουν, πέρα από την ωρίμανση του νέου αναπτυξιακού νόμου 4146/13 και οι βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι με το Π.Δ. 158/2013 δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του συνόλου της αιτούμενης ενίσχυσης και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν.3908/2011, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και στην ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Πανελλαδικά κατατέθηκαν 239 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων τα 65 υποβλήθηκαν στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 468.872.917 Ευρώ.

Ειδικότερα στην Περιφέρεια της Κρήτης, στον Ά Κύκλο Αιτήσεων του 2013, κατατέθηκαν 5 αιτήσεις στον Τομέα της Περιφερειακής Συνοχή, συνολικού προϋπολογισμού 5.728.572,27 €. Το συνολικό ύψος ενίσχυσης των συγκεκριμένων αιτήσεων αγγίζει τα 2.291.428,92 €, ενώ δημιουργήθηκαν εξ αυτών πάνω από 6 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με τις Αιτήσεις που κατατέθηκαν στον Β’ Κύκλο Αιτήσεων του παρόντος έτους, αυτές ανήλθαν σε 9 (Τομέας Περιφερειακής Συνοχής), συνολικού προϋπολογισμού 7.456.541,73 € και συνολικού ύψους ενίσχυσης 2.982.616,70 €. Η αύξηση που σημειώθηκε στο συνολικό προϋπολογισμό είναι 30%, ενώ μέσω του παρόντος κύκλου δημιουργήθηκαν πάνω από 15 θέσεις εργασίας.