Υψηλά Ποσοστά Επιτυχίας

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

Οι επιτυχίες του γραφείου μας αποτυπώνονται στα υψηλά ποσοστά των εγκεκριμένων αιτήσεων σε όλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται για νέες/ υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται για τα πρόσφατα δύο έτη οι ακόλουθες επιτυχίες:ΠΕΠ ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Επιχορήγηση 50% για έργα προϋπολογισμού έως και 300.000 ΕΥΡΩ. Υπεβλήθησαν 31 Αιτήσεις. Ποσοστό Εγκεκριμένων Προτάσεων: 95% (2013)


Εθνικό Αποθεματικό Απροβλεπτών: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
Επιχορήγηση 100% για επενδυτικά έργα ύψους έως και 32.000 ΕΥΡΩ. Υπεβλήθησαν 95 Αιτήσεις. Ποσοστό Εγκεκριμένων Προτάσεων: 65% (2013)


Εθνικό Αποθεματικό Απροβλεπτών: Νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Επιχορήγηση 100% για επενδυτικά έργα ύψους έως και 35.000 ΕΥΡΩ. Υπεβλήθησαν 20 Αιτήσεις. Ποσοστό Εγκεκριμένων Προτάσεων: 100% (2012)Επενδυτικός Νόμος - Νέος Αναπτυξιακός (3299/2004).
Επιχορήγηση 34%-39% για επενδυτικά έργα άνω των 200.000 ΕΥΡΩ. Υπεβλήθησαν 3 Αιτήσεις. Ποσοστό Εγκεκριμένων Μελετών: 100% (2011)Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Μέτρο 123Α.
Επιχορήγηση 50% για επενδυτικό έργο ύψους 1.000.000 ΕΥΡΩ. Υπεβλήθη 1 Αίτηση. Ποσοστό Εγκεκριμένων Μελετών: 100% (2011)Νεανική Επιχειρηματικότητα ΟΑΕΔ.
Επιδότηση 24.000 ΕΥΡΩ για πρώτη έναρξη (ίδρυση) επιχείρησης.Υπεβλήθησαν 12 Αιτήσεις. Ποσοστό Εγκεκριμένων Προτάσεων: 100% (2010)

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.