Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο του 3 υ κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16

Ανακοίνωση από ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ:

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) παρατείνεται έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδων-Αδωνις Γεωργιάδης