ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου


Τηλ.: 2810823002
Fax: 2818101281
Email: info@keh.gr


Site: www.keh.gr
Blog: www.kentroeh.blogspot.gr
Γάζι, 71414 

Ανδρέα Απλαδά 9