Εγκρίθηκε ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027

Τέθηκε σε ισχύ ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ίσχυαν στην προηγούμενη περίοδο.

 Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης προσδιορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών

Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.


ΕΣΠΑ - REACT EU: Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται στήριξη έως 400.000 ευρώ

Ενίσχυση έως και 400.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων, εταιρείες catering και σχολές χορού, με το νέο πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση.

Τα συναρμόδια υπουργεία κατάρτισαν ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τις επιχειρήσεις των προαναφερόμενων κλάδων που πλήττονται σημαντικά από τους περιορισμούς που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%. Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει θα ανέρχεται στο 8% επί του τζίρου του 2019, με «οροφή», δηλαδή ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 400.000 ευρώ.

Στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Τι προβλέπει

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοπός των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της χορήγησης κινήτρων σε στοχευμένες δραστηριότητες για την εξωστρέφεια, για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και για την ενίσχυση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, με θεματική στόχευση αντί μίας οριζόντιας διάστασης και τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο επιχειρείν

4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία

7. Μεταποίηση – εφοδιαστική

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360ο.
 
 

Κίνητρα

EBEA: Έξι προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Έξι προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση των επιχειρήσεων-μελών του στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, υπέβαλλε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση.

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ αφορούν συμπληρώσεις, προσθήκες και διαφοροποιήσεις στο σχέδιο νόμου, προκειμένου να βελτιώσουν τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, να επιταχύνουν την απορρόφηση των κονδυλίων και να ενισχύσουν την απασχόληση.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που θα λαμβάνουν το κίνητρο της επιχορήγησης, προτείνεται η κατεύθυνσή τους σε σχέδια που υλοποιούνται σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, που επιδεικνύουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων ή προέγκρισης δανείου και που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης κατά τα τελευταία έτη, ή μετά την επένδυση.

Το ΕΒΕΑ προτείνει επίσης την αναθεώρηση της διάκρισης μεταξύ Μεσαίων και Μικρών επιχειρήσεων, που επιχειρεί ο νέος νόμος, σε αντίθεση με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε επιχορηγήσεις μεγαλύτερου μεριδίου επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά για την εξομάλυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ευρύτερη ανάκαμψη της οικονομίας.

Αναφορικά με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που θα ισχύσει την περίοδο 2022 - 2027, το ΕΒΕΑ προτείνει να γίνει μια εκ των προτέρων διάγνωση των αναμενόμενων επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εξαίρεση του Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα από την περιοχή των Αθηνών και την ανάληψη δράσεων ως αντιστάθμιση στις νέες συνθήκες. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει η επιστολή, θα μπορούσε να ζητηθεί αύξηση του ορίου ενισχύσεων του κανόνα de minimis, αλλά και νέα προγράμματα για την Αττική με προηγούμενη κοινοποίηση για έγκριση στην Κοινότητα.

Όσον αφορά την υλοποίηση επένδυσης σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης και απαιτείται τουλάχιστον 15ετής διάρκεια μίσθωσης, προτείνεται η μείωσή της στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και την κάλυψη των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού σχεδίου, πλέον δύο ετών.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προτείνεται να προστεθεί στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια η «Παραγωγή Λογισμικού, Προϊόντων και υπηρεσιών ρομποτικής και Βιομηχανίας 4.0, Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things (IoT)». Προτείνεται επίσης, ως «παραγωγή λογισμικού» να νοείται και η ανάπτυξη αυτοτελούς εφαρμογής σε υφιστάμενη πλατφόρμα λογισμικού.

Τέλος, το ΕΒΕΑ προτείνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των οικείων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στη 15μελή γνωμοδοτική επιτροπή με δικαίωμα ψήφου.

Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-27

Το χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»), ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην προηγούμενη περίοδο, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Με τις αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, η Ελλάδα έχει αυξημένες δυνατότητες να στηρίξει 12 από τις 13 Περιφέρειες
-για να καλύψουν την υστέρηση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία — στόχοι συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης
-καθώς και να αντιμετωπίσουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται, ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ 30-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην Αττική, καθορίζονται ως μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις
-στον Δυτικό Τομέα Αθηνών το 15%,
-στην Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και σε Πειραιά/Νήσους το 25%.

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται
-κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις
-και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:
«Με την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του χάρτη της χώρας μας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων την περίοδο 2022-2027, ευοδώνονται οι πολύμηνες, εντατικές προσπάθειες προώθησης των προτάσεων της ελληνικής πλευράς, τόσο σε τεχνικό όσο και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, το κυριότερο είναι ότι επιτυγχάνεται ο στόχος για αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για περιφέρειες της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών δίκαιης μετάβασης.

Αναπτυξιακός νόμος: Παραταση ενός έτους για τα επενδυτικά σχέδια

Τροπολογία κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και προβλέπει την παράταση μέχρι την 31η.12.2022

Παρατείνεται για ένα επιπλέον χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση δίνεται λόγω αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (Α' 8) εξαιτίας των δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Ευρω-προϋπολογισμός: Έντονο άρωμα Ελλάδας σε κονδύλια άνω των 340 δισ. ευρώ

Προτεραιότητα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάκαμψη από την πανδημία κατεύθυνση σημαντικών πόρων προς τις επενδύσεις και την Κοινή Αγροτική Πολιτική


Συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί κοινού σχεδίου Προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το έτος 2022, που περιλαμβάνει αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ύψους 169,5 δισ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών 170,6 δισ. ευρώ και στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων για μια βιώσιμη ανάκαμψη και μια «πράσινη», ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη.

Η συμφωνία διασφαλίζει έναν ισορροπημένο και ρεαλιστικό Προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ως προτεραιότητα την ανάκαμψη από την πανδημία, την προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την «πράσινη» και ψηφιακή οικονομία, ενώ προβλέπει και επαρκή περιθώρια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτατων αναγκών και μελλοντικών προκλήσεων. Έμφαση, επίσης, δίνεται στους τομείς της συνοχής, της καινοτομίας, της μετανάστευσης,της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
Η κατεύθυνση των πόρων

Ο Προϋπολογισμός Ε.Ε. έτους 2022 προβλέπεται να διαθέσει σημαντικούς πόρους σε τομείς και προγράμματα υψηλού ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως της Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της Μετανάστευσης και Ασύλου, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), καθώς και των ΕU4Health, HORIZON, LIFE και ERASMUS.

Πιο αναλυτικά, μέσω του Προϋπολογισμού 2022 συμφωνήθηκε να διατεθούν συνολικά:

Με 13 θεματικά καθεστώτα «θα δει το φως» ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Τα 13 θεματικά καθεστώτα / προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, γνωστοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ανάπτυξης με το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα περασμένα μεσάνυχτα και η οποία θα παραμείνει «ανοιχτή» έως τις 17/11/2021 και ώρα 23:00.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, το σχέδιο νόμου στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης.

 
Το νέο πλαίσιο στοχεύει και στην ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Επιπλέον, επιδιώκεται η βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

Τα καθεστώτα

Αντικείμενο του νόμου, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία μπορούν να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
Σκοπός του λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
Σκοπός του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

Αναπτυξιακοί νόμοι: Πόσο απέδωσαν για την οικονομία

Το ποσό των 12,5 δισ. Ευρώ, «απορρόφησαν» συνολικά τα 14.851 επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στους αναπτυξιακούς – επενδυτικούς νόμους (ν. 2601/1998, 3299/0204 και 3908/2011). Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους προναφερθέντες νόμους εντάχθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ, οι οποίες καλύπτουν το 13,2% του συνολικού σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα (εκτός κατοικίας) στην Ελλάδα από το 1998 έως και το φθινόπωρο του 2016 που τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4399/2016.

Ωστόσο, παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για την ενίσχυση χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων, στην πλειοψηφία τους ήταν επενδύσεις χαμηλής και σχετικά χαμηλής τεχνολογίας. Μάλιστα, το 46,5% του αριθμού των σχεδίων και το 72,2% του συνολικού προϋπολογισμού αφορούσαν ΑΠΕ (ιδίως φωτοβολταϊκά) και τουρισμό και ένα άλλο σημαντικό ποσοστό αποθήκες επιχειρήσεων.

Η «εμπειρία» αυτή η οποία και δεν είναι και η καλύτερη, οδήγησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να διαμορφώσει ένα πλαίσιο στο οποίο θα έχει θεματικό χαρακτήρα και όχι οριζόντιο, όπως οι προηγούμενοι νόμοι, συμπεριλαμβανομένου και του ισχύοντος νόμου 4399/2016. 

Ο απολογισμός

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο αριθμός τω επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στους νόμους 1998, 2004 και 2011, ανήλθαν σε 3.116, 10.459 και 1.276 αντίστοιχα.

Στους ορκωτούς ο έλεγχος επενδύσεων άνω των 700.000 ευρώ

Στους Ορκωτούς Ελεγκτές περνά ο έλεγχος της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων άνω των 700.000 ευρώ που θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο ο οποίος αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Αυτό, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση, θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων στις 45-60 ημέρες από 110 που είναι σήμερα και 670 ημέρες που ήταν πριν.

Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 700.000 ευρώ ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε τον ορκωτό ελεγκτή είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που ανήκει. Όμως στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες θα υπάρχει πρόβλεψη να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης εντός 45 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τότε η αίτηση θα πηγαίνει στον Ορκωτό Ελεγκτή.

Επίσης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, καταργούνται όλα τα στάδια στον έλεγχο, στην αξιολόγηση καταργείται το στάδιο της πληρότητας το οποίο είναι αυτοματοποιημένο, ενώ το στάδιο της νομιμότητας γίνεται με δήλωση από τα μέλη του μητρώου των αξιολογητών.

Ο νέο Αναπτυξιακός Νόμος, όπως λέει ο αναπληρωτής υπουργός θα αποτελείται από 13 θεματικές ενότητες μέσω των οποίων η Πολιτεία θα μπορέσει να ασκήσει συγκεκριμένη πολιτική.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή του νέου Αναπτυξιακού, σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, είναι ότι το βάρος του νέου Αναπτυξιακού μετακινείται προς την περιφέρεια, όπου αυξάνονται τα ποσοστά στήριξης. Στη Θεσσαλία παραδείγματος χάριν τα ποσοστά ενίσχυσης μέσω του Αναπτυξιακού θα ξεκινούν από το 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πηγαίνουν στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρομεσαίες.
 
Πηγή: Εuro2day.gr

Έρχεται το «πρώτο χρήμα» από το νέο ΕΣΠΑ - Σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ στην αγορά για μικρομεσαίους

Το «πρώτο χρήμα» από το νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027 πέφτει στην αγορά στο τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του 2022. Έως τότε αναμένεται η έκδοση των πρώτων προσκλήσεων - προκηρύξεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από ένα συνολικό «πακέτο» 3,9 δισ. ευρώ!

Στόχος είναι οι προσκλήσεις που θα βγουν στο «αέρα» να φέρουν αποτελέσματα σε επίπεδο παραγωγικών επενδύσεων με ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η αποστολή για έγκριση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν, με προεξάρχον το ΕΠΑνΕΚ, που αποτελεί το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Προηγούνται οι χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίους μέσω ΕΣΠΑ

Ένα από τα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που θα αρχίσουν να «τρέχουν» υπολογίζεται πως θα είναι αυτό που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα, το «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία».

Με προϋπολογισμό 3,885 δισ. ευρώ το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.

Νέος αναπτυξιακός με επιδοτήσεις έως και 80%

Επιδοτήσεις έως και 80% προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που θα τεθεί εντός της εβδομάδας σε διαβούλευση και θα εφαρμοστεί από τις αρχές του νέου έτους. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι επιδοτήσεις θα είναι αυξημένες σε ποσοστά από 5% έως 25%, σε σχέση με τον νόμο που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ. 
 
Επιδότηση έως 60% θα λαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, έως 70% οι μεσαίες, έως 80% οι μικρές, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι αυξημένα στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Για παράδειγμα, αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης θα λάβουν, μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις Περιφέρειες του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, της Κρήτης και της Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Συνολικά, θα υπάρχουν 12 καθεστώτα ενισχύσεων, όπως είναι ο τουρισμός και οι εναλλακτικές μορφές του, η αγροδιατροφή και η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από νέους επιχειρηματίες. Τα καθεστώτα θα εστιάζουν, επίσης, στην πράσινη μετάβαση και στον ενεργειακό μετασχηματισμό, στη βιομηχανία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. 
 
Στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι να καταστήσει ταχύτερες τις διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων με την έγκρισή τους να μην ξεπερνά τις 60 ημέρες, έναντι των περίπου 700 ημερών που ήταν ο μέσος χρόνος τα προηγούμενα έτη. Μιλώντας στη Realnews, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης επισημαίνει ότι «είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει αύξηση των ενισχύσεων στις περιφέρειες, οι οποίες θα αποτελέσουν σημεία ανάπτυξης και επενδύσεων».