Τέσσερα προγράμματα - ανάσα για τη ρευστότητα στην αγορά

Αν πριν το ξέσπασμα της κρίσης, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στηριζόταν στην τραπεζική χρηματοδότηση, στις μέρες μας πλέον οι ΜμΕ αναζητούν χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ ή από ισχυρούς συνεταίρους που εκτός από κεφάλαια θα εισφέρουν γνώσεις, εμπειρία και δικτύωση. 


Ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία το οποίο έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στην εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, τόσο από την πλευρά των επενδυτών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων, είναι η ενεργοποίηση του EquiFund, που ξεκίνησε με "κουμπαρά" 300 εκατ. ευρώ. Ποσό το οποίο μετά τη μόχλευση αναμένεται να ξεπεράσει το μισό δισ. ευρώ. Ήδη τα πρώτα funds έχουν λάβει θέση, ενώ έχουν κλειστεί και τα πρώτα deals. Στόχος άλλωστε του EquiFund είναι να διευκολύνει την πρόσβαση, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, με τη δημιουργία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.

Το μεγαλύτερο υποταμείο EquiFund, το EOS Hellenic Renaissance Fund ολοκλήρωσε στις αρχές Μαΐου τη διαδικασία συγκέντρωσης αρχικών κεφαλαίων ύψους 94,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων του fund έως τα 120 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018.

Σκοπός του EOS είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, σε δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια που θα επενδυθούν στις επιχειρήσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη, εξωστρέφεια, βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παρουσίας τους τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Τα παραπάνω θα έχουν θετική επίδραση τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εκτός από το EquiFund, ο Αναπτυξιακός νόμος, προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και η πολυθρύλητη Αναπτυξιακή Τράπεζα υπόσχονται ένεση ρευστότητας ή συμβουλευτική σε μια αγορά η οποία έχει στραγγίξει από ρευστό.

200 εκατ. ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Έως τα τέλη του μήνα αναμένεται να προκηρυχθούν δύο προγράμματα του Αναπτυξιακού νόμου συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα καθεστώτα "Συνέργειες και Δικτυώσεις” και "Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ”. Στόχος των δύο αυτών προγραμμάτων είναι η ενίσχυση και η δημιουργία clusters μεταξύ επιχειρήσεων ή και εταιρειών σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και φορείς.

150 εκατ. ευρώ για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό

Με "κουμπαρά” 150 εκατ. ευρώ, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, που θα παραμείνει ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, όπου η επιδότηση μπορεί να φθάσει μέχρι το 100% του επενδυτικού σχεδίου, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν δαπάνες για την απόκτηση νέων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της και για την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους.

Πακέτο για τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας

Με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα "Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", απευθύνεται σε εταιρείες από τους κλάδους της αγροδιατροφής και του μετάλλου. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 80% ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου.

100 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό

Συνολικά 100 εκατ. ευρώ θα πέσουν στην αγορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων για την ψηφιακή αναβάθμισή τους μέσω των προγραμμάτων "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα". Τα επενδυτικά σχέδια για όσους υποβάλλουν αίτηση στο Ψηφιακό Βήμα μπορεί να είναι από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ενώ επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Η διαφορά με τη δράση "Ψηφιακό Βήμα" είναι ότι τα επενδυτικά σχέδια στο Ψηφιακό Άλμα ξεκινούν από τα 55.000 ευρώ και φθάνουν τις 400.000 ευρώ. Όπως και στο "Ψηφιακό Βήμα" επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών, και στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι επιχειρήσεις να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου. Η υποβολή των αιτήσεων για τις συγκεκριμένες δράσεις ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Πηγή : http://www.capital.gr