Τρέχοντα Επιχορηγούμενα Προγράμματα [Μάρτιος 2020]

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται πλήρως στην υπαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ευνοϊκούς όρους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος κτλ). Έχοντας υλοποιήσει επί σειρά ετών Επιχορηγούμενα Προγράμματα για Επιχειρήσεις, διαθέτουμε την αναγκαία εμπειρία να αναλάβουμε ορθώς την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής καθώς και την πλήρη Υποστήριξη, μετά την έγκριση.

Καταρχήν παρέχεται έλεγχος της επιλεξιμότητας/ μοριοδότησης (δωρεάν προαξιολόγηση), ενώ στη συνεχεία αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία της Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και η συνεχής Καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια του επενδυτικού έργου. 
Τα ποσοστά εγκεκριμένων αιτήσεων από το γραφείο μας αποτελούν την εγγύηση για την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Ενδεικτικά πρόσφατα αποτελέσματα (έτος 2019 - 2020): 
  • Πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας: 8/8 Εγκεκριμένες Αιτήσεις [ποσοστό 100%]
  • Προγράμματα ΟΑΕΔ για ίδρυση Νέας Επιχείρησης: 62/67 Εγκεκριμένες Αιτήσεις [ποσοστό 92,5%]
  • Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για Επανέναρξη Επιχείρησης: 30/30 Εγκεκριμένες Αιτήσεις [ποσοστό 100,0%]
Στην παρούσα φάση μπορείτε να λάβετε γνώση για τα ακόλουθα Τρέχοντα Επιχορηγούμενα Προγράμματα:

[Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020]
Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 65% για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 200.000 ΕΥΡΩ. Επιχορηγούνται υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τριετή τουλάχιστον λειτουργία, απασχολούν από 2 άτομα προσωπικό και άνω, διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας), και συγκεντρώνουν την απαραίτητη βαθμολογία βάσει Διακήρυξης.

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες συνοπτικά περιλαμβάνουν: #Νέα Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα. #Εξοπλισμός και Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. #Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών. #Ψηφιακή Προβολή, Σχεδιασμός συσκευασίας, ετικέτας, branding κα. #Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τεχνικές Μελέτες, Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου. #Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. [Περισσότερες λεπτομέρειες]


[Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - καθεστώς "Μηχανολογικού Εξοπλισμού"]
Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από το ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ και δύναται να αφορούν σε Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας/ Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας, Διαφοροποίηση παραγωγής σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες κτλ.

Επιχορηγείται αποκλειστικά η αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ειδικών Εγκαταστάσεων (πλην κτηριακών) καθώς και νέων οχημάτων που λειτουργούν εντός της μονάδας. Η επιδότηση παρέχεται με τη μορφή της Φοροαπαλλαγής μέσα στα επόμενα έτη (έως και 15ετία). Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται αναλόγως το Μέγεθος Εταιρείας και την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. [Περισσότερες λεπτομέρειες]

Δείτε εδώ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 2010 - 2018. [Ενδεικτικές Υποβεβλημένες Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου].

[Ενισχύσεις ΟΑΕΔ για έναρξη Επιχειρήσης]
Πρόγραμμα «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία», το οποίο επιχορηγεί την επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσους είχαν διακόψει από 1/1/2012 έως 6/8/2018. Πλέον δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω επανέναρξης της επιχείρησής τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00. Η επιχορήγηση είναι 100% (καθαρή αξία) και αφορά σε λειτουργικές δαπάνες & εξοπλισμό της επιχείρησης, για συνολικό ποσό έως και €20.000. [Περισσότερες λεπτομέρειες]

[Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων - Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ]
Επιχορηγούνται με 100% επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης για επενδυτικά έργα από 5.000 έως 15.000 ευρώ που αφορούν σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, σε αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, αγορά σύγχρονου εξοπλισμού Τεχνολογιών/ Πληροφορικής/ Επικοινωνίων, καθώς και αγορά/ εγκατάσταση Λογισμικού.

Επιλέξιμα είναι συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων, που έχουν ημερομηνία έναρξης πριν το 2017, και συγκεντρώνουν βαθμολογία (βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης) τουλάχιστον 50/100 ώστε να υπαχθούν στους πίνακες αξιολόγησης. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 12/3/2020 και λήγει στις 12/5/2020. [Περισσότερες λεπτομέρειες]

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 2810823002 (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
ΠΕΠ, Τουρισμός, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός