Παράταση έως 31/12/2019 για ολοκλήρωση σε παλαιά έργα Αναπτυξιακού

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης παράταση για την ολοκλήρωση (κλείσιμο) έργων που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ανταποκρινόμενοι στην πληθώρα των αιτημάτων των επενδυτικών φορέων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και των σχετικών εκκλήσεων που έχουν γίνει από τα επιμελητήρια της χώρας: 
 
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προωθεί τροπολογία η οποία θα κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή, με την οποία η προθεσμία ολοκλήρωσης έως 30.6.2019, η οποία είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, θα παραταθεί έως 31.12.2019. Με την τροπολογία αυτή το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των φορέων στην ομαλή ολοκλήρωση των επενδύσεών τους.