Νέα προγράµµατα ΟΑΕ∆ για Επιχειρηματικότητα

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 αναμένονται νέα επιχορηγούμενα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ. Τα προγράµµατα είναι στοχευµένα σε µικροµεσαίους επιχειρηµατίες που χτυπήθηκαν από την κρίση, σε νέους που θέλουν να στραφούν στην επιχειρηµατικότητα, σε µακροχρόνια ανέργους κ.ά. 
 
Συγκεκριμένα αναμένονται:
  • ∆εύτερη Επιχειρηµατική Ευκαιρία. Το πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε πρώην αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηµατικά, µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕ∆. Η επιχορήγηση θα κυµαίνεται από 12.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ, ανάλογα µε το αν κάποιος ανοίξει µόνος του µία επιχείρηση ή αν το κάνει συνεταιρικά.
  • Πρόγραµµα προώθησης της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Αφορά τη στήριξη νέων έως 29 ετών, οι οποίοι µπορούν να καταθέσουν επιχειρηµατικές ιδέες ώστε να βοηθηθούν από τους συµβούλους του ΟΑΕ∆ και στελέχη της αγοράς για να αναπτύξουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο. Τα καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια θα επιχορηγηθούν. Ωφελούµενοι θα είναι 5.000 άνεργοι, οι οποίοι θα καταθέσουν τις επιχειρηµατικές τους ιδέες. Από αυτές θα στηριχθούν οικονοµικά 2.500 άνεργοι. Η επιδότηση θα φτάνει έως και τα 18.000 ευρώ.
Πηγή: έθνος.