Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11

Ανακοινώθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ότι παρατείνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ως εξής:  

Α. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04, έως τις 30/6/2019 εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του ν.4399/16 ή τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.3299/04. 


Β. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11 έως τις 31-12-2019 (με δυνατότητα χρήσης των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 33/2011) εφ’ όσον έως τις 31-12-2019 έχει υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου που εγκρίθηκε.

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, για την ολοκλήρωση (κλείσιμο) των επενδυτικών προτάσεων που είναι σε εκρεμμότητα. Περισσότερες πληροφορίες στο 281174652 ή στο 2810 823002 (info@keh.gr).